Glosar

Adicție comportamentală – comportament specific al persoanelor dependente de mediul online, manifestat, în special, în jocurile virtuale prin dorința incontrolabilă de a juca și de a prelua anumite comportamente din joc (cruzime, violență, rapiditate etc.).

Agregator de știri – aplicație web care sistematizează automat titlurile de știri, bloguri, podcasturi și alte surse, pentru a le ordona într-o singură locație.

Argumentare –  prezentarea și dezvoltarea unor dovezi susținute, având  scopul de a demonstra adevărul sau falsitatea unei idei.

Adresă electronică – adresă utilizată pentru transmiterea mesajelor în spațiul online, alcătuită din numele utilizatorului (username) și site-ul pe care se creează adresa de e-mail  (gazda).

Audioconferință – modalitate virtuală de comunicare prin care se realizează schimbul instant de informații pe cale auditivă, folosind mijloace precum telefonul.

Audiovizualmijloc de informare și comunicare care se bazează pe perceperea auditivă și vizuală (radio și televiziune). 

Articol expunere scrisă pe o anumită temă, în care autorul își prezintă punctul de vedere, care poate fi diferit de cel al redacției. Articolul poate fi informativ, informativ-analitic, de problemă etc.

Balon de încercareinformații strecurate intenționat în mass-media cu scopul de a evalua reacția publică în raport cu anumite informații.

Blog –  pagină web, de obicei menținută de către o persoană, pe care aceasta publică în mod regulat comentarii, descrie evenimente și păstrează dialogul cu cititorii. Termenul a fost inventat în 1999 și este o prescurtare de la „Web log”. Dacă este foarte personal, blogul seamănă cu un jurnal personal online, iar dacă reprezintă autorul în calitate de angajat al unei organizații media – cu un jurnal deschis. Cea mai importantă postare apare prima. 

 Blogosferă – termen colectiv utilizat pentru a defini totalitatea blogurilor. Bloggerii pot urmări alți bloggeri și reposta postările integrale sau anumite fragmente ale acestora (de la articole de știri până la lansări de produse și opinii personale).

 Bullying – formă de agresiune fizică, verbală sau emoțională, realizată în mod intenționat și repetat în raport cu anumite victime, de obicei copii, persoane aparținând unor minorități care sunt „diferite” de ceilalți. Bullyingul poate fi verbal (cuvinte umilitoare), fizic (agresiune, violență fizică), social (excluderea din grup) sau cyberbullying (manifestat în spațiul online).

Chat metodă de comunicare virtuală prin care se face schimb instant de informații între cel puțin două persoane, prin utilizarea unei platforme online.

Cetățean – locuitor cu drepturi civile și politice ale unui stat, dar care are și anumite obligații față de statul respectiv.

Ciclu de știri – perioada de la publicarea/difuzarea unei ediții a unei surse de știri și următoarea ediție. Datorită noilor media, acum ciclul știrilor este unul nesfârșit – 24/7.

Citat fragment dintr-un text al unui vorbitor/intervievat, considerat sursă de informare, care este exact inclus în produsul media, fiind indicat în ghilimele și facându-se atribuirea.

 Citat parțialreproducerea unui fragment dintr-un citat mai lung, prin selectarea secvențelor-cheie, pentru a le include în textul jurnalistului.

Competența media – competență necesară cetățeanului secolului al XXI-lea în raport cu marele flux informațional, care presupune abilitatea de a accesa și a analiza critic informația, de a  lua decizii corecte, utilizând eficient media și mass-media ca surse de formare și informare, de a desprinde critic mesajul produselor media (text, imagine sau video) sau chiar de a deveni creator  de materiale media, manifestând implicare civică. 

Comunicare în masă –  formă de comunicare cu caracter public, care se adresează unei audiențe largi prin utilizarea unei tehnologii de difuzare în masă.

Comunicare mediată sau virtuală – comunicare realizată prin telefon, computer, tabletă ca instrumente de mediere între grupuri de oameni mai puțin numeroase (de exemplu: videoconferința, chatul, e-mailul).

Consum mediatic – cantitate de informație primită și timpul de interacțiune petrecut de o persoană în spațiul media.

Conectivitatetermen general utilizat pentru a defini  capacitatea de transfer al datelor dintr-o direcție în alta în mass-media, capacitatea de a comunica cu un alt sistem de calculatoare pentru a transmite informația din teren către instituția mass-media.

Corectitudine –  calitate a produselor media, exprimată prin imparțialitatea jurnaliștilor care prezintă mai multe aspecte ale problemei, diferite puncte de vedere și informații complete, fără a-și impune punctul de vedere sau a face atac la persoană.

Claritate – calitate a produselor media, exprimată prin prezentarea inteligibilă și explicită a informației: dicție, construcția frazelor, atribuire, fotografii, infografice (hărți, elemente vizuale, diagrame și scheme).

Clipsuită de imagini multimedia, de animație sau film video cu rol ilustrativ, publicitar etc., difuzată pe o secvență de scurtă durată. Clipul poate însoți o melodie sau poate fi o reclamă.

 Defăimare – publicarea în presa scrisă sau online, scrierea sau difuzarea în mass-media audiovizuală a unui neadevăr despre o persoană, care dăunează persoanei respective sau reputației sale, încercând să o pună într-o poziție ridicolă, să provoace ura, disprețul sau sfidarea celorlalți. 

 Dezinformareainformații false răspândite în mod intenționat, adeseori prin intermediul media, cu scopul de a influența sau a deruta concurenții, de a induce în eroare sau a înșela publicul.

Dezinhibiție onlinecomportament specific în cyberspațiu, manifestat prin libertatea în acțiune a internauților, care se simt mai puțin complexați decât în viața reală.

Documentareactivitate de informare ce presupune consultarea diferitor surse și instrumente de informare și etape de aprofundare a cunoașterii. Aceasta implică tehnici de muncă intelectuală și face parte dintr-un demers științific, de cercetare sau de elaborare a unui produs media.   

Dreptul la replicăposibilitate oferită unei persoane sau organizații care face subiectul unui articol de a-și expune propria perspectivă asupra problemei sau a evenimentului prezentat. Interviul va fi reflectat prin citate, parafrazări sau rezumate ale punctului de vedere respectiv.

Echitate de gentratament egal și echitabil al femeilor și bărbaților, bazat pe respectarea riguros reciprocă a drepturilor și obligațiilor, pe satisfacerea în mod egal a intereselor fiecăruia.

Echilibruprezentarea rațională și echidistantă a mai multe puncte de vedere în raport cu informația media; recunoașterea că nu toate părțile sunt de acord cu acțiunea, evenimentul sau conceptul abordat. 

Emițătorpersoană sau grup de persoane, de regulă profesioniste (ziariști, jurnaliști TV sau radio), care transmit conținuturi media pentru a comunica un mesaj receptorului prin intermediul canalelor de comunicare (poștă electronică, televiziune, radio, telefon mobil).

 Edițienumerele identice ale unui periodic („în ediția de azi a ziarului local”). Unele ziare pot avea mai multe ediții într-o zi, cu segmente diferite în edițiile locale, din provincie. 

Editorial material publicistic ce exprimă opinia scrisă de către jurnaliștii editorialiști, care reprezintă ziarul ca organizație colectivă și redacția.

 Educație media – formă a noilor educații la care are dreptul fiecare cetățean, indiferent de țara sa de origine, ce contribuie la dezvoltarea libertății de expresie, la participarea activă a cetățenilor informați și cu gândire critică la consolidarea  democrației.

 E-readerdispozitiv special creat pentru citirea cărților electronice, care cuprinde simultan o mare cantitate de informație. 

 Exactitatecalitate a produselor media, exprimată prin veridicitatea și precizia informației. Pentru a asigura exactitatea, este necesar ca jurnaliștii să verifice informațiile, să utilizeze surse de încredere și să rămână independenți față  de influențele din exterior. 

Fabricareistorie inventată, care duce în dizgrație un reporter și publicația pentru care acesta lucrează, întrucât știrea pare plauzibilă, dar nu este bazată pe fapte și dezinformează receptorul. Intenționată sau accidentală, aceasta încalcă codurile de etică și standardele de jurnalism.

 Fapt – date prezentate sub forma unor informații a căror credibilitate și veridicitate nu este pusă la îndoială.  

 Film artistic – producție cinematografică care prezintă, de regulă, o istorie inventată, cu eroi imaginari, fiind o sursă de divertisment pentru spectator. 

 Film documentar – producție cinematografică, bazată pe documente și cercetări, care prezintă fapte reale și lucruri interesante din viață, ]n scopul de a informa spectatorul.

Forum de discuțiegrupuri de discuție online, alcătuite din utilizatori care împărtășesc teme de interes comun.

Fotografie  – imagine capturată cu ajutorul unui aparat de fotografiat și făcută vizibilă și permanentă prin tratare chimică sau stocată digital. Cuvântul vine din franțuzescul „photographie”, preluat de la greci prin „photos” – lumină și „graphos” – descriere sau scriere. 

Galerie foto – prezentare a fotografiilor digitale, deseori cu legende, într-un slide show sau serii online.

Grooming – formă de agresiune, manifestată prin manipulare psihologică online de către un adult , care utilizează noile media pentru acostarea copiilor în scopuri sexuale, exploatare sexuală, prostituție, pedofilie sau pornografie infantilă. 

Gazetă (ziar)  – publicație periodică cu apariție zilnică (cuvânt folosit frecvent la începutul presei românești, mai rar astăzi, când se utilizează sinonimul ziar). La origine, termenul semnifica o unitate monetară folosită în Veneția și care constituia prețul unui ziar.

Hărțuire online sau pe Internet (cyberbullying) – formă de bullying prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Se caracterizează prin comportament repetat și ostil, desfășurat de către un individ sau grup, care are drept scop hărțuirea altor persoane prin intimidare, terorizare, brutalizare și agresiune cibernetică. 

 Hoax știri false în lanț, care sunt distribuite pe rețelele sociale sau pe e-mailuri. Aceste știri, de cele mai multe ori, atenționează asupra unui lucru  și îl influențează pe destinatar să distribuie în continuare informația privind pericolul respectiv, transformându-l într-un participant activ la procesul de dezinformare în masă.

 Influențator – persoana care, prin autoritatea sa, prin experiențele sau acțiunile sale, atrage atenția și încrederea anumitor grupuri, determinând, prin mesajele sale, schimbarea opiniei, stării de spirit sau a comportamentului. Adeseori, influențatorii utilizează noile media pentru promovare.

Informație – totalitate a datelor (audio, vizuale, textuale, numerice, grafice) considerate noi în raport cu cunoștințele prealabile ale unui individ.

Internet – rețea unitară de computere şi alte dispozitive cu adrese computerizate, conectate între ele şi operând coordonat, grație unui ansamblu standardizat de protocoale de transfer de date. 

 Interactivitate – facilitate prin care utilizatorul poate interveni și modifica derularea aplicației după propria dorință.

Intro directprimul alineat al unui articol de știri, în care se prezintă aspectele esențiale cu referire la informația prezentată (Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Ce?, Cum?).

 Jurnalist persoană angajată pentru scrierea sau redactarea știrilor la un ziar, online, la o companie de radio sau televiziune. 

Jurnalist civicpersoană activă social, cu interes pentru viața publică, care utilizează resursele noilor media pentru a oferi gratis cetățenilor știri, informații și opinii pe site-ul său personal. În acest mod, jurnalistul diversifică sursele de acces la informație al cetățenilor și contribuie la consolidarea democrației participative.

Legendă  – explicația sau descrierea scurtă care însoțește fotografia, oferind mai multe informații decât ar putea afla cititorul imediat doar uitându-se la fotografie.

Libertatea de exprimare – principiu care susține libertatea unui individ sau a unei comunități de a-și exprima opiniile și ideile fără frica unor represalii, cenzuri sau sancțiuni. 

 Live-uri –  înregistrări video autentice, create pe viu, în situații obișnuite și adeseori de către oameni obișnuiți, de regulă fără decor și scenarii complicate, care sunt transmise în timp real și sunt atractive prin autenticitatea lor.

Login – numele de cont cu care o persoană se identifică în spațiul online.

 Magazingen de revistă, eclectică sau specializată, bogat ilustrată, de mare tiraj, pentru consum popular, cu anumite teme specifice: pentru femei, pentru bărbați, tineret, de sport ș.a.

Manșetă (în presă) text de mici dimensiuni, ce rezumă o știre din cuprinsul periodic. Este imprimat, de obicei, pe prima pagină a unui ziar, cu caracter de literă distinct față de acel al articolului la care se referă. Are un rol de atenționare.

Manipulare – acțiune prin care o persoană sau un grup de persoane, în mod intenționat, utilizează mijloacele de informare (TV, radio, presa) pentru a influența alte persoane, a le determina să gândească și să acționeze într-un anumit mod, distorsionând  adevărul și creând impresia libertății deciziei. 

 Mass-media (sau mediile) ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa, editurile, internetul (new media) etc. 

Minciunăafirmații false, falsitate, inducere în eroare deliberată, pentru care nu există nicio justificare, mai ales dacă minciuna este spusă de un reporter. Rolul mass-mediei este de a căuta adevărul și de a-l raporta.

Mediatotalitatea mijloacelor de comunicare în masă (presă, radio, televiziune). 

Media independentă – instituții de presă care, indiferent de forma de finanțare și de proprietari, sunt independente editorial. 

Media publică – instituții de presă care nu urmăresc scopuri de profit, ci informarea multilaterală, corectă și echidistantă a populației unei țări, regiuni sau localități. Ele sunt finanțate din banii contribuabililor: fie prin intermediul unor taxe obligatorii, fie prin intermediul impozitelor de la populație. 

Mijloace media – suporturi tehnice tradiționale (presa tipărită, radioul) și moderne (televiziunea, Internetul, complexele multimedia), care servesc la transmiterea mesajelor media către un ansamblu de indivizi. 

Multimedia – utilizarea combinată a câtorva tipuri de media, cum ar fi  texte tipărite, fotografii, galerii foto, video, grafică și sunet, prin mijlocirea unei aplicații care, utilizând calculatorul, oferă o comunicare complexă, ce urmărește transmiterea de informații sau divertismentul.  

 Netichetă – termen special care  definește codul de comunicare într-o rețea online, construit prin compunerea de la „net” și „etichetă”.

 Noile media – forme inovatoare de interacțiune între oameni și tehnologie, care permit participarea unui număr mare de internauți la receptarea și crearea de conținut media, prin valorificarea sistemului mediatic tradițional (televiziune, radio, presă scrisă), telecomunicațiilor, tehnologiei digitale și a sistemelor informatice computerizate (textul video, televiziunea prin cablu, sistemele de teleconferințe și videoconferințe, mesageria vocală, sistemul de transmitere prin fax, televiziunea de înaltă fidelitate, telefonia mobilă, televiziunea interactivă etc.). 

Opinie – părere, judecată, punct de vedere în raport cu o anumită temă, subiect sau întâmplare,  formată prin analiza faptelor într-o viziune subiectivă și cu implicare emoțională.

 Opinie publică – ansamblu de cunoștințe, convingeri și trăiri afective manifestate de membrii unei comunități față de un anumit subiect de importanță socială. 

Părtinireprejudecată, parțialitate în favoarea sau împotriva unui lucru, a unei persoane sau a unui grup comparativ cu un altul. Părtinirea în mass-media este abordarea tendențioasă a unui subiect, fapt ce favorizează o perspectivă sau o anumită poziție într-un subiect, denaturează capacitatea jurnalistului de a cântări probele și a ajunge la o judecată corectă și exactă. 

Plagiatpreluarea cuvintelor, ideilor și a expresiilor unei alte persoane și prezentarea lor drept munca/produsul altcuiva; lipsă de onestitate academică și încălcarea normelor de etică jurnalistică.

 Podcast –  emisiune radio ce are mai multe episoade, în care valorifică o temă dintr-un domeniu anume: știință, tehnologie, marketing, grădinărit, muzică, literatură. Emisiunea are episoade preînregistrate, pe care le poți asculta oricând și oriunde.

Presa – termen generic pentru activitatea jurnalistică, ziaristică, publicistică,  care este, adeseori, utilizat ca sinonim pentru mass-media, definind comunitatea jurnaliștilor, dar și forma de exprimare a libertății de gândire, ce contribuie la schimbul de idei, pluralismul de idei și la formarea opiniei publice.

 Pseudoevenimente evenimente aranjate special pentru mass-media și prezentate astfel încât să pară spontane, fiind utilizate pentru a atrage atenția presei și a ajunge la public.

Prezentatorpersoană care, în mass-media sau într-o situație comunicațională publică (festival, premieră), citește un text explicativ. Prezentatorul expune textele altei persoane (redactor), eventual cu intervenții proprii, ca legătură între mesajele prezentate. Este protagonistul emisiunilor de actualități sau conduce concursurile televizate.

 Prima paginăpagină a unui ziar ce conține articolele pe care redactorii le stabilesc ca fiind cele mai importante pentru cititorii lor.

Propagandă formă de marketing sau relații publice care face uz de trucuri sau manipulare psihologică. Este utilizată în politică pentru a crea sau a oferi o interpretare anumitor acțiuni sau evenimente în scopul de a pune poziția sau candidatul cuiva într-o lumină favorabilă; în versiunea sa extremă – este o tactică necinstită, amăgitoare și manipulatoare.

Propagandistpersoană care promovează sau îmbunătățește imaginea angajatorului său. Propagandistul știe cum să țese cuvintele pentru a crea o impresie favorabilă despre rezultatele dezbaterilor, cuvântărilor, acțiunilor sau evenimentelor ori pentru a încuraja susținerea cauzelor și implicarea în acțiuni militare, a investițiilor în scheme frauduloase sau a procurărilor de produse. 

 Public comunitate umană constituită într-o situație comunicațională, în legătură cu receptarea unor mesaje, având un centru de interes comun.

 Publicitate – domeniu al mass-mediei care se prezintă sub forma unei tehnici de promovare prin comunicare de tip persuasiv (tipărituri, radio, televiziune, cinematograf etc.), având rolul de a convinge consumatorii în sensul achiziției unui produs sau serviciu, de a susține o idee, candidatură care este promovată de o anumită campanie.

 Radiomijloc de comunicare în masă, bazat pe transmiterea de unde radio (radiodifuziune) în sistem public sau privat. Publicul radio amator se constituie între 1912 și Primul Război Mondial, iar ca mijloc de comunicare în masă, radioul cunoaște o dezvoltare puternică începând cu anul 1921. 

 Receptor (destinatar) – persoană sau grup uman care receptează mesajul emițătorului. În funcție de mijlocul de comunicare, receptorul este numit diferit: public, audiență, cititor, radioascultător, telespectator.

Reclamă – produs al publicității, realizat și distribuit prin mijloacele media contra plătă, care este creat cu rolul de a face conexiunea dintre producător și consumator (panou, spot, articol, afiș, prospect). 

Revistăpublicație periodică sub formă de carte sau de ziar, cu apariție săptămânală, lunară, trimestrială sau anuală, de obicei regulată. 

Redactor persoană care scrie știri, comentarii, interviuri, editoriale, ajută la elaborarea articolelor, pe care apoi le redactează, prelucrează materialele aduse de reporter sau preluate de la agențiile de știri pentru a asigura corectitudinea acestora. 

 Redacțiegrup de persoane care are funcții redacționale. Într-o editură sau la un ziar există redacții specializate (politică, sport, cultură), un serviciu de tehnoredactare, un serviciu de corectură etc.

 Reporterpersoană care activează în jurnalism, a cărei muncă constă în identificarea faptelor și utilizarea presei scrise și audiovizuale pentru a comunica publicului despre acestea. De regulă, reporterul culege informațiile și consemnează evenimentele la fața locului, relatându-le în mod obiectiv (relativ) sau subiectiv.

 Retragerea unui articol renunțarea la o știre după ce aceasta a fost publicată, deoarece este nevalabilă, conține falsuri sau inexactități grave. Retragerea de către un ziar, revistă sau instituție audiovizuală a unei știri deseori se realizează la solicitarea unei persoane vizate, care are dreptul de a cere despăgubiri.

Rețele sociale –  rețele web/site-uri care ajută oamenii să descopere noi prieteni sau colegi în baza intereselor comune, a abilităților conexe sau a zonei geografice comune. LinkedIn, Facebook, Pinterest, Uplike, Instagram sau Vkontakte sunt exemple de rețele sociale.

Selfieautoportret  fotografic digital, realizat cu ajutorul telefonului, în scopul de a fi distribuit pe rețelele sociale.

 Sexism – formă de gândire stereotipică, care are la bază ideologia supremației bărbătești, cu referire la aranjamente sociale, politici, limbaje și practici impuse de bărbați. Termenul exprimă credința sistematică, adesea instituționalizată, că femeile sunt inferioare și bărbații superiori.

 Sexting – comportament neadecvat în cyberspațiu, manifestat prin trimiterea de SMS-uri cu conținut sexual explicit, fotografii nud sau filmulețe erotice prin intermediul telefonului mobil.

 Slang – mod de comunicare virtuală, specific mai ales tinerilor, caracterizat prin jargon computațional și sfidarea canoanelor ortografice. 

Spotmesaj publicitar audiovizual, deosebit de laconic, cu o durată de  câteva secunde. 

Știre – informație importantă la momentul respectiv despre evenimente recente, curente sau viitoare, comunicate prin media scrisă și audiovizuală. Ea trebuie să se refere la fapte referitoare la viața și dezvoltarea comunității. Ca gen jurnalistic informativ, știrea trebuie să fie scrisă într-un limbaj neutru, fără adjective și aprecieri, fără figuri de stil și să redea doar faptele, fără ca acestea să fie comentate de jurnalist.

 Știre hard (Breaking news)știre care relatează informații urgente, de ultimă oră și afectează puternic cititorii sau care și-ar pierde valoarea dacă publicarea ei ar fi întârziată. 

Știre soft (știre „blândă”)  – știre care este mai curând de interes uman decât de necesitate imediată, reflectând aspecte educaționale, culturale, fapte diverse etc. Nu este obligatoriu ca aceasta să fie publicată în aceeași zi.

 Site-uri – loc în care se pot accesa informații utile (texte, imagini, sunete, programe) într-o rețea, de obicei Internet.

Site web de știri – sursă de știri, digitală sau online, ce prezintă informații de care cetățenii au nevoie pentru a lua decizii raționale privind viața lor.

 Site clonă – site fals, cu denumire aproape identică cu un alt site credibil și cunoscut, schimbarea constând în  modificarea nesemnificativă a denumirii sau în ajustarea unei alte extensii. Site-ul clonă se creează cu scopul de a manipula cetățenii și/sau de  a discredita site-ul de bază.

 Stereotip – idee, credință sau opinie preconcepută, care se manifestă ca o convingere generalizată cu referire la un grup de oameni sau la o anumită minoritate.  

 Stringer – jurnalist, fotograf sau videograf care nu aparține unei redacții,  lucrează independent și își vinde produsele media.

Tehnologii informaționale – ansamblul mijloacelor, proceselor, metodelor, operațiilor etc. utilizate cu scop de informare și comunicare.

Televizor – dispozitiv electronic, folosit pentru a recepționa și a reda emisiuni de radiodifuziune vizuală (televiziune radiodifuzată), care difuzează programe de televiziune.

 Televiziunetehnică de transmitere la distanță a imaginilor în mișcare și a sunetului. Acest    mijloc de comunicare în masă a apărut ca un „apendice” al radioului și a dobândit autonomie mai ales după cel de al Doilea Război Mondial.

Troll – internaut, de regulă, cu o identitate voit anonimă, dar deseori ascunsă în spatele unor porecle (nickname), care, uneori, este remunerat pentru a posta și a comenta în spațiul virtual, cu scopul de a semăna discordie în Internet, de a denigra pe cineva sau pentru a lăuda anumite persoane.

Valoare de știrecaracteristici sau calități ce fac informația demnă de o știre. Aceste caracteristici includ actualitatea, proximitatea, amploarea, proeminența, conflictul și progresul.

 Ziar publicație care apare zilnic sau la intervale regulate de timp, oferind cititorilor știri, editoriale și opinii, articole de tip feature (istorii umane), sport și publicitate.