Manual de Educație Mediatică și Informațională

Pentru Bibliotecari și Publicul Larg

Parteneri și Contribuții