Media – factor de educare și formare a conștiinței civice

Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • utilizarea celor 5 întrebări-cheie ca instrumente de raportare critică la media;
 • întrebuințarea conceptelor-cheie la analiza produselor media;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a explica rolul mass-mediei în dezvoltarea societății contemporane.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: tehnica Re-quest, Conversația euristică, jocul Kahoot, Freewriting (Scrierea liberă), Graficul T.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă  flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: conștiință civică, opinie publică, cetățean/ă.

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați,  în cheia tehnicii Re-quest, suportul informațional.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Pentru a cunoaște lumea și a fi un cetățean puternic, fiecare persoană trebuie să se informeze corect și la timp. Media ne influențează multidimensional: în luarea de decizii, în procesul de educare,  la asumarea valorilor transmise prin media, la copierea unor modele de comportament, la adoptarea unei atitudini de critică și ostilitate, la activități de solidarizare. De exemplu, tinerii își aleg drept modele vedete, persoanele care urmăresc emisiuni cu caracter educativ se cultivă, iar analiza unor știri care scot la iveală acte de corupție ale conducerii ar putea genera supărarea cetățenilor și, în consecință, taxarea politicienilor la alegeri.

În mod evident, media contribuie la formarea conștiinței civice a cetățenilor unei țări și este un puternic instrument de educare a maselor. Dacă modelele sunt pozitive, impactul va fi pe măsură. După ce se informează, consumatorul de presă ajunge să își formeze o anumită opinie asupra unui fapt sau fenomen. Aici intervine funcția presei de formare a opiniei publice. Numai dacă te informezi suficient de bine poți să îți creezi o opinie și o atitudine în raport cu anumite lucruri. De aceea, în afară de buletine de știri, mass-media mai produce și materiale de opinie sau dezbateri. Acestea sunt emisiuni analitice, talk-show-uri, care urmăresc să prezinte publicului diverse puncte de vedere asupra unei anumite chestiuni.

Cel care le urmărește poate compara, analiza, studia argumentele și își poate forma, în acest mod, propria opinie: să susțină sau nu un partid, să combată sau nu o idee, să adere sau nu la o mișcare etc. Desigur, emisiunile respective trebuie să fie de bună calitate și să prezinte diferite puncte de vedere, însă cetățeanul întotdeauna trebuie să gândească critic și să-și pună întrebări.

Atunci când citiți sau auziți o știre, primul cuvânt care trebuie să vă vină în minte este „ÎNTR-ADEVĂR?”, cu un semn de întrebare care să reflecte vocea unui sceptic.

În fiecare caz, cuvântul „Într-adevăr?” ia locul unor întrebări nerostite: 

 1. Este aceasta într-adevăr o știre? Este aceasta întreaga istorie?
 2. Este aceasta într-adevăr posibil din punct de vedere științific?
 3. Este aceasta o farsă sau se întâmplă într-adevăr?
 4. Este aceasta într-adevăr ceea ce trebuie să știu?
 5. Ce doresc cititorii și ascultătorii de media să afle într-adevăr?

Cele 5 întrebări  pentru a afla adevărul

Aceste 5 întrebări pot fi folosite pentru a elucida combinația de scepticism, curiozitate, relatare, gândire critică și cunoștințe.

Întrebarea 1 

Cine a spus aceasta?

Întrebarea 2 

Pot avea încredere în această sursă?

Întrebarea 3 

Persoana respectivă nu este părtinitoare  în privința acestui subiect?

Întrebarea 4 

Nu sunt eu oare părtinitor/părtinitoare în privința acestui subiect?

Întrebarea 5 

De unde pot obține informații care să mă ajute să-mi formez propria opinie?

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Analizați știrea postată de portalul Noi.md.
 • Treceți informația prin cele 5 întrebări-filtre.
 • Discutați, în grup, în ce măsură Instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a contribuit la educarea și formarea conștiinței civice a comunității dumneavoastră.
 • Credeți că este importantă această sursă media pentru cetățenii Republicii Moldova?

Compania publică de radio și televiziune din Moldova trebuie să fie actualizată și modernizată pentru a crea un produs de înaltă calitate care să răspundă intereselor întregii societăți. Această opinie a fost exprimată de jurnalistul Artur Efremov, care a exercitat funcția de președinte al Companiei publice „Teleradio-Moldova” din iunie 2003 pînă în martie 2004. La întrebarea jurnalistului Noi.md cum vede el soluționarea problemei create la Compania publică, el a spus că în viitorul apropiat nu va exista vreo soluție, deoarece este nevoie de o strategie de dezvoltare, de care deocamdată nimeni nu dorește să se ocupe.  „Toate autoritățile, de la 2001 încoace, rezolvă problemele acestei companii „în regim de incendiu”, nimic mai mult”, consideră Artur Efremov. Potrivit lui, nu mai este nevoie de reparații cosmetice.  Compania publică „Teleradio-Moldova”, plină peste cap de probleme Partea a 2-a. „TRM trebuie închisă pentru minim un an. Un upgrade total, mai multe master-classuri pentru echipă, eliberarea de activele inutile și doar după aceasta – ieșirea în emisie… 19 ani de reforme eșuate este un termen prea lung pentru a înțelege că această cale a fost una greșită… E imposibil să transformi un „Запорожeц” în „Mercedes” de clasa premium, chiar dacă angajezi cei mai buni meșteri. Nu a existat nici voință politică, nici viziune asupra modului de a schimba cardinal soarta Companiei „Teleradio-Moldova” și a o transforma într-o companie promițătoare, apetisantă și profitabilă. Restul e doar vorbă goală și furtună într-un pahar cu apă…”, consideră А. Efremov.  Potrivit lui, închiderea televiziunii publice pentru un an este o măsură dură, și puțin probabil că autoritățile o vor accepta. Dar la fel de evident este și faptul că TRM are nevoie de înnoire și de upgrade. Căci contribuabilii, din mijloacele cărora este întreținută această companie, doresc să primească un produs de calitate, care să corespundă nu intereselor unui grup de persoane, ci întregii societăți. Anume de aceea compania se numește Publică.

(Sursa: https://noi.md/md/societate/opinie-compania-teleradio-moldova-are-nevoie-de-innoire-si-upgradare.

Data accesării: 27.07.2019)

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 15–20 de minute

Sarcină

Dezvoltați, în cheia tehnicii Freewriting (Scrierea liberă), ideea art. 34 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.”

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Aplicați Graficul T în raport cu ideea că mass-media este un factor esențial de educare a tinerilor.

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 25 minute

Sarcină

 • Realizați un sondaj de opinie privind rolul mass-mediei în educarea tinerei generații.
 • Utilizați instrumentul Kahoot pentru realizarea sondajului de opinie. 
 • Aplicați sondajul în rândul beneficiarilor de servicii ale bibliotecii, precum și în alte contexte.