Oceanul informațional și consumatorul de media avizat 1. Ce este media? Consumatorul avizat și oceanul informațional

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Scrieți prima asociere care vă vine în minte în raport cu termenul „mass-media”.
 • Lecturați, în cheia tehnicii Re-quest, suportul informațional „Ce este mass-media”.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Mass-media are un rol important în viața unei societăți și a fiecărui cetățean în parte. Ea formează societatea, cultura acesteia și modul de gândire, prin urmare contribuie la formarea opiniei publice. Mai mult decât atât, cetățeanul secolului al XXI-lea manifestă  dependență față de media: impulsul firesc al individului este să se informeze zilnic. Putem vorbi despre existența unei adevărate industrii media, care, conștientă de puterea sa culturală, ideologică și economică, dezvoltă diferite mijloace pentru a ajunge la cetățean.

Conceptul mass-media” desemnează totalitatea mijloacelor de transmitere  a informației către un număr mare de oameni. Termenul provine din limba engleză, fiind o expresie folosită la plural, care se traduce ca „mediile de mase”. Mai nou, cuvântul este folosit și la singular, pentru a indica asupra unei anumite instituții de presă: televiziune, radio, site-uri online (de ex.: Media X nu respectă etica jurnalistică.).

Termenul include două rădăcini: massmasă mare de oameni și mediamijloc. Cu alte cuvinte, termenul indică cui  este destinată informația și cum  va fi transmisă aceasta. Spre deosebire de oricare altă formă de comunicare interpersonală, comunicarea în masă presupune că o anumită informație va fi transmisă cel mai rapid posibil către un număr cât mai mare de receptori.

Conceptul „media” are trei înțelesuri:

 1. tehnică sau ansamblu de tehnici care produc mesaje sau le transmit instantaneu printr-un canal către un terminal (receptor, monitor);
 2. totalitatea mesajelor create cu ajutorul acestei tehnici;
 3. totalitatea organizațiilor care produc sau abordează aceste mesaje.

Se consideră media:

 • ziarele tipărite și ziarele online;
 • radioul; 
 • cinematografia;
 • televiziunea;
 • jocurile video;
 • cărțile tipărite și cărțile electronice (e-books);
 • Internetul.

Noile media câștigă teren în fața surselor media tradiționale. Ele sunt mai ușor de accesat și mai ieftine. Devenind internauți, deținem cel puțin o poștă electronică/e-mail, unul sau mai multe conturi pe rețele de socializare, avem un blog sau un vlog, accesăm emisiuni radio și televizate online, citim știrile online de pe site-urile specializate, urmărim transmisiuni video online ale unor oficiali sau ședințele din plenul Parlamentului – toate acestea sunt forme ale noilor media care fac parte din viața fiecărui cetățean și îi permit să fie conectat la informația utilă pentru el.

N.B. Lexemul „mass-media” s-a adaptat specificului limbii române și poate fi declinat: mass-media; (a, ai, al, ale) mass-mediei.

Educaţia mediatică informațională pune accentul pe:

 • accesarea informației media;
 • analiza critică a informației media;
 •  înțelegerea corectă a mesajului media;
 •  identificarea situațiilor de manipulare prin media;
 •  accesarea mai multor surse de informare;
 •  formularea concluziilor adecvate/exacte;
 •  luarea deciziilor corecte.

Competența media este absolut necesară în situația în care omul contemporan este, pur și simplu, „condamnat” la informare permanentă. Or un om informat este un om puternic. Iată de ce un consumator de media avizat înțelege rolul acesteia în dezvoltarea societății. Oamenii sunt asaltați zilnic de informație: obiectivă, corectă, manipulativă, utilă, inutilă sau toxică, la propriu. Aceasta influențează direct modul în care o societate evoluează, gândește și acționează!

Multitudinea de surse de informare a creat un adevărat ocean informațional, căruia fiecare din noi trebuie să-i facă față, indiferent de vârstă, origine, gen, preferințe sau statut social. Pentru a fi consumatori avizați, trebuie să învățați a gândi critic!

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 15–20 de minute

Sarcină

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 • Restabiliți definițiile pentru fiecare concept ce îmbogățește cunoștințele voastre despre mass-media, potrivindu-le corect. 
 • Subliniați cuvintele-cheie din definiții.
 • Discutați, în grup, relația dintre concept și competența media.

FIȘA  CE ESTE MASS-MEDIA

TERMENULDEFINIȚIA
COMUNICARE ÎN MASĂModalități de comunicare în masă ce se bazează pe tehnologii digitale, precum Internetul. Uneori acest concept mai este numit Jurnalism 2.0
TELEVIZIUNETotalitatea modalităților de comunicare care pot ajunge la un număr foarte mare de oameni, contribuind la schimbul și pluralismul de idei, precum și la formarea opiniei publice. După canalele folosite, există în formă scrisă/tipărită și online.
RADIOMijloc media care se bazează pe percepția audio și cea vizuală a receptorului, fiind transmisă cu ajutorul radioului sau al televiziunii (TV)
PUBLICComunicare realizată prin  intermediul radioului, TV-ului, ziarelor, revistelor, cărților ș.a., pentru a transmite mesaje în rândul unui auditoriu mare de oameni .
PRESAParte a presei audiovizuale, mijloc de comunicare în masă, bazat pe transmiterea de unde radio (radiodifuziune) într-un sistem public sau privat.
PRESA AUDIOVIZUALĂTehnică de transmitere la distanță a imaginilor în mișcare și a sunetului.
MASS-MEDIAAnsamblu de cunoștințe, convingeri și trăiri afective, manifestate cu o intensitate relativ mare de către membrii unui grup sau ai unei comunități față de un anumit domeniu de importanță socială majoră.
NOILE MEDIATermen care desemnează ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, toate „instrumentele” utilizate pentru a comunica cu un număr cât mai mare de persoane – televiziune, radio, film, servicii online, reviste și ziar.
OPINIE PUBLICĂComunitate umană constituită ca atare într-o situație comunicațională, în legătură cu receptarea unor mesaje, având un centru de interes comun.

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Analizați individual, în cheia tehnicii 6 De ce?, afirmația din textul-suport: „Un om informat este un om puternic.” 
 • Citiți, în grup, produsele.

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 10–20 de minute

Sarcină

 • Formulați  întrebări cu referire la mass-media și importanța ei în viața fiecărui cetățean.
 • Numiți câteva  acțiuni  de promovare a  educației mediatice în comunitate, accesibile oricărei persoane.

Ce este media? Consumatorul avizat și oceanul informațional

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • familiarizarea cu termenii-cheie din domeniul mass-media;
 • utilizarea conceptelor-cheie ca instrumente de raportare critică la media;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a explica rolul mass-mediei în dezvoltarea societății contemporane.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: Conversația euristică, Asocierile libere, tehnica Re-quest, Vizionarea și analiza de tutorial, tehnica 6 De ce?
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: mass-media, comunicare de masă, public, opinie, opinie publică, competență media, gândire critică.