Etica în jurnalism 3. Interviul. Reguli de realizare

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați, în cheia tehnicii SINELG, suportul informațional propus.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Ca gen jurnalistic, interviul este o discuție care are loc între un jurnalist şi o persoană care prezintă interes pentru public (ce spune intervievatul are valoare de informare). Un aspect specific al interviului este contactul direct dintre jurnalist și sursă, fapt ce oferă credibilitate informației. O regulă importantă în realizarea interviului este ca între jurnalist și intervievat  să existe acceptul de publicare dat jurnalistului de către interlocutor. Persoana intervievată este conștientă de faptul că discuţia este înregistrată şi va fi publicată sub forma întrebare–răspuns

O categorie aparte sunt interviurile radiofonice și cele televizate, care pot fi realizate în direct sau prezentate ulterior în cadrul emisiunilor. Interviurile din presa scrisă sunt mai puțin interactive, ele pot fi redactate și îmbunătățite spre deosebire de interviul radiofonic sau cel  televizat. Există interviuri instantanee și interviuri pregătite. După conținut, distingem diferite tipuri de interviu:

 • interviul de analiză  – oferă opinia unui expert cu referire la un context concret;
 • interviul de comentariu – se apelează la un specialist pentru anumite clarificări;  
 • interviul-dezbatere – se realizează în timpul campaniilor electorale, în care se confruntă oponenții, ghidați de un moderator; 
 • interviul exclusiv – oferă informații inedite, iar producătorul media este primul care intră în posesia acesteia; 
 • interviul de opinie – se realizează pentru a afla atitudinea cetățenilor sau a politicienilor;  
 • voxurile – o categorie a interviului de opinie, care se realizează fără pregătirea intervievatului, direct în stradă, fiind un fel de barometru al opiniei publice.

Realizarea interviului necesită respectarea mai multor reguli privind tehnicile de structurare a întrebărilor de către jurnalist:

 • întrebările sunt clare și nu sugerează răspunsul;
 • întrebările demonstrează că jurnalistul este documentat suficient;
 • întrebările demonstrează respectarea de către jurnalist a eticii profesionale (nu se pun întrebări compromițătoare, referitoare la aspecte ce nu reprezintă interesul public). 

Există diferite tipuri de întrebări: întrebări deschise, întrebări închise, întrebări directe, întrebări indirecte, întrebări de clarificare sau întrebări de confruntare. De exemplu, o întrebare închisă e cea la care persoana intervievată va răspunde cu „Da” sau „Nu”, „Evident”, „Posibil” etc. Spre deosebire de acestea, întrebările deschise necesită explicații și detalii și permit jurnalistului să afle cât mai multe informații referitor la subiectul abordat. 

            Un jurnalist bun știe să alterneze coerent întrebările închise și cele deschise, în funcție de scopul  interviului. Întrebările directe sunt axate pe aspecte concrete, iar cele indirecte, adeseori, au scopul de  a-l face pe intervievat să recunoască sau să dezvăluie anumite informații, să reflecte global subiectul. Cea mai eficientă întrebare într-un interviu este „De ce?”, întrucât permite clarificări și detalieri.

Totodată, jurnalistul trebuie să evite avalanșa de întrebări „De ce?”, precum și întrebările retorice, care nu întotdeauna aduc un plus valoare interviului. 

Rețineți! Înterviul este un produs mediatic valoros, care contribuie eficient la informarea cetățenilor, dacă este realizat corect. Fiecare cetățean, realizând jurnalism civic, poate realiza interviuri, care să aibă un scop bine definit, centrat pe interesul public.

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 15–20 de minute

Sarcină

 • Accesați linkul  https://www.youtube.com/watch?v=WX3fv4s8zKM.
 •  Urmăriți declarația de presă a lui Florin Iordache, ex-ministrul justiției din România, privind adoptarea Ordonanței de Urgență privind grațierea, amnistia și dezincriminarea unor fapte care constituie abuz în serviciu (anul 2017).
 • Analizați ce tip de întrebări pun jurnaliștii și modul în care politicianul răspunde.
 • Numărați de câte ori se repetă o anumită replică a oficialului. 
 • Expuneți-vă punctul de vedere cu referire la dreptul unei persoane publice de a comunica în această manieră cu presa.
 • Discutați, în grup, ce îl determină pe politician să reacționeze în acest mod.
 • Apreciați comportamentul și profesionalismul jurnaliștilor. Au demonstrat aceștia solidaritate profesională? Argumentați.

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 15–20 de minute

JOC DE ROL

Sarcină

1. Împărțiți-vă în echipe.

2. Selectați una dintre opțiunile de realizare a interviului:

– interviu cu un oficial, persoană publică din comunitate (președinte de raion, primar etc.);

– interviu cu cetățeni obișnuiți (tineri, adulți);

– interviu cu persoane neordinare și active civic.

3. Delegați responsabilitățile și rolurile: jurnalist, cameraman, redactor, intervievat/intervievați etc. 

4. Stabiliți subiectul de discutat.

5. Documentați-vă din perspectiva rolului asumat.

6. Identificați sursele de documentare necesare.

7. Elaborați întrebările.

8. Redactați interviul.

9. Simulați interviul și înregistrați-l cu ajutorul telefonului sau al unei camere de filmat.

10. Analizați aspectele forte și aspectele de îmbunătățit.

EMI IV–  REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Urmăriți voxul realizat în contextul deciziei Consiliului Municipal Chișinău de a construi, în spatele Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău, o clădire auxiliară, care să servească drept bloc sanitar pentru preoți.
 • Stabiliți, în baza informațiilor de la EMI I:

 • Discutați ce emoții transmite interviul.
 • Opinați asupra diferenței punctelor de vedere ale cetățenilor cu privire la subiectul abordat.
 • Reflectați asupra impactului voxurilor ca produs media de informare și formare a atitudinii cetățenilor.

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 10–20 de minute

Sarcină

 • Realizați o listă de subiecte pe care le-ați putea aborda în cadrul unor interviuri pentru promovarea evenimentelor de la bibliotecă, școală, comunitate.

Interviul. Reguli de realizare

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • familiarizarea cu interviul ca gen jurnalistic;
 • utilizarea conceptelor-cheie pentru a analiza interviuri;
 • respectarea regulilor de realizare a unui interviu;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a realiza interviuri.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: Conversația euristică, tehnica SINELG, Analiza de produs media, Jocul de rol.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă  flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: interviu, întrebări, opinie, vox.