Etica în jurnalism 4. Principiile de realizare a materialelor jurnalistice

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați, în cheia tehnicii Re-quest, supotul informațional.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Indiferent de profesia pe care o avem, respectăm un cod deontologic în raport cu beneficiarii și colegii de serviciu. În jurnalism, de asemenea, există Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Jurnalistul își câștigă mijloacele de trai prin colectarea, redactarea și publicarea de informații referitoare la fapte și evenimente de interes public, în scopul diseminării publice. Chiar dacă venitul și nivelul său de trai depind direct de activitatea sa, jurnalistul respectă vechiul principiu al adevărului. Jurnalistul trebuie să caute faptul adevărat pentru a-l prezenta publicului, în scopul de a-l informa corect.

 Deseori, jurnalistul este nevoit să lucreze în condiții extreme. Pentru a asigura calitatea materialelor sale, jurnalistul se documentează temeinic, investighează, caută informații. De exemplu, dacă face o știre, el nu se poate limita la rescrierea informației din comunicatul de presă oficial, ci are obligația de a găsi alte surse și de a prezenta mai detaliat informația. Acesta nu trebuie să se  lase influențat, corupt sau intimidat. De asemenea,  trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce publică.

       Informația distribuită trebuie să respecte principiul acurateței. Jurnalistul prezintă informațiile, într-o manieră onestă, echilibrată și nepărtinitoare, doar după ce a verificat-o. Amintiți-vă că o știre trebuie să aibă cel puțin două surse surse independente. De fapt, materialul jurnalistic trebuie să reflecte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul nu își impune punctul de vedere personal – acesta nu constituie un fapt, totodată, el face diferența dintre faptele reale și opinii.

Atunci când utilizează citatele, jurnalistul o face cu maximă acuratețe și exactitate, pentru a  nu denatura mesajul. În mass-media citatele sunt utilizate în articole de știri, articole cu dimensiune umană, editoriale și articole de opinii. Jurnaliștii trebuie să se asigure că au auzit și au înregistrat corect cuvintele persoanei intervievate și că au atribuit în mod adecvat cuvintele pe care le citează. Citatele pot fi utilizate în parafrazări, citate parțiale și citate integrale.

 Prin parafrazare, jurnalistul rezumă, cu cuvintele sale, afirmațiile sursei. Acest lucru poate fi necesar în special dacă sursa citatului folosește terminologie specifică, structuri incorecte gramatical sau cuvinte vulgare. Parafraza trebuie să fie mult mai clară decât originalul, care este un enunț mai lung.

Citatele trebuie să apară ca una sau mai multe fraze complete, însoțite de atribuire. Citatele integrale oferă vitalitate știrii. Acestea prezintă opinii pe care reporterul nu are voie să le exprime în numele său și oferă o perspectivă asupra evenimentelor și a problemelor. Citatul trebuie să aducă informații suplimentare la ceea ce a afirmat reporterul. Un citat nu trebuie să repete ceea ce a parafrazat reporterul. 

În cazul în care preia o informație (text, fotografie), jurnalistul citează sursa și autorul. Astfel, el respectă  principiul dreptului de autor inclusiv în cazul colegilor de breaslă. 

Dacă un jurnalist admite o eroare, el este obligat să o corecteze în cel mai scurt timp posibil.

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Analizați mesajul Vioricăi Zaharia, președinte al Consiliului de Presă din Republica Moldova, publicat pe pagina sa de facebook.
 • Identificați problema asupra căreia insistă jurnalista.
 • Numiți, în baza informației de la EMI I, ce principiu a fost încălcat în realizarea materialului jurnalistic.

Îmi pare rău să aflu despre redacții respectabile că sunt „parte” a acestei istorii. Nu țin lectii nimanui, dar ced ca e cel putin necolegial cand ti se spune ca ai furat o fotografie, iar tu zambesti si nu faci nimic! Nu o retragi, nu scrii sursa, nu iti ceri macar scuze. Una dintre aceste redacții o văd în lista pretendenților la Premiul national de etică și deontologie jurnalistică pentru acest an.

(Sursa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219920674025522&set=a.4055964475771&type=3&theater)

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 1. Accesați  linkul http://tvrmoldova.md/actualitate/zilele-stiintei-se-desfasoara-in-premiera-la-biblioteca-nationala
 2. Urmăriți știrea despre TVR Moldova cu privire la lansarea evenimentului „Zilele Științei” de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
 3. Analizați știrea din punctul de vedere al calității realizării și completați tabelul.
 4. Apreciați, pe o scară de la 1 la 10, calitatea realizării materialului jurnalistic, comentând indicatorii de evaluare prin argumente.

 

Aspecte/principii de realizareEvaluareComentarii
Claritatea scopului materialului jurnalistic

Înțelegerea de către jurnalist a scopului știrii

 Înțelegerea de către receptori/telespectatori a mesajului știrii
Utilizarea unui intro direct (30-35 de cuvinte)
Respectarea structurii „piramidei inversate” în elaborarea știrii
Claritatea informației și respectarea ordinii descendente a importanței acesteia
 Apariția persoanelor intervievate drept surse importante 

Relevanța informației oferite de acestea

Oferirea de către sursele primare a unei percepții profunde, a punctelor lor de vedere și

confirmarea informațiilor de către acestea

 Nerepetarea de către reporter a informației din materialul citat și oferit de către sursele citate
Trunchierea de către jurnalist a citatelor în scopul distorsionării mesajului
Calitatea materialului realizat

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Pornind de la exercițiul precedent, completați Graficul T, luând ca reper afirmația: „Un jurnalist face orice pentru raiting și succes.”

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 10–20 de minute

Sarcina 1

Joc de rol „În pielea redactorului”

 • Sunteți redactorul unui ziar național.
 • Articolul propus urmează să fie publicat, însă trebuie redactat.
 • Selectați opțiunile corecte din paranteze, utilizând, după caz, surse de informare (DEX-ul, dicționarul online, alte resurse).
 • Identificați o informație pe care ați putea-o exclude. Argumentați.
 • Discutați dacă imaginea este/nu este potrivită pentru știrea dată. Argumentați.
 • Propuneți un titlu.
 • Prezentați știrea redactată.
 • Concluzionați asupra importanței respectării corectitudinii în elaborarea materialelor jurnalistice.

 (Vineri/vinerea), 1 noiembrie 2019, în incinta America House, se va  desfășura evenimentul „Hallow English with America House”. (Merge vorba/este vorba) despre sărbătorea de Halloween. Mai multe (mijloace mass-media/mijloace de informare în masă) au anunțat evenimentul, iar (locatarii/locuitorii) (muncip./municipiului) Chișinău (inclusiv și/inclusiv) cei din suburbii sunt așteptați să celebreze în (mod/stil) american. 

(„/-) În mod special, sărbătoarea este (predestinată/destinată) copiilor, dar (în dependență/ în funcție) de  (doleanțele/dolianțele) participanților, organizatorii vor desfășura sesiuni pe interesul tuturor”, (a menționat/a mărturisit)  Daniela Munca-Aftenev, directoarea America House. (Dânsa/aceasta) a mai precizat că biletele pot fi (bronate/rezervate) online, prin completarea unui (chestionar/survey). Mai multe detalii despre eveniment (sunt disponibile/se găsesc) pe pagina de Facebook a centrului.

Sarcina 2

 1. Citiți știri din ziarul local.
 2. Decupați articolul în care considerați că este cel mai bine: 
 • selectat titlul și imaginea;
 • identificate sursele primare corect;
 • oferite surse de informare;
 • utilizate citatele integrale, citatele parțiale, parafrazarea;
 • redactat materialul jurnalistic (gramatical, punctuațional, stilistic);
 • menținute interesul și curiozitatea cititorului.

 

Principiile de realizare a materialelor jurnalistice

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • familiarizarea cu principiile de realizare a materialelor jurnalistice;
 • analiza produselor media din perspectiva respectării calității informației;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a discerne asupra importanței respectării codului deontologic de către jurnaliști.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: Conversația euristică, tehnica Re-quest, Analiza, Tabelul sinoptic, Studiul de caz, Jocul de rol, Graficul T.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: cod deontologic, calitatea informației, acuratețe surse, citate, parafrază.