Cultura informației și media 2. Știrea. Structura unei știri

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați, în cheia tehnicii SINELG, suportul informațional.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Știri, opinii, articole cu dimensiune umană (feature), emisiuni TV, fotografii, ilustrații de artă, infografice, filme și publicitat – toate  se regăsesc în conținutul mass-mediei. Fiecare produs își are convențiile (caracteristici scontate sau obișnuite) și principiile sale de etică. 

Știrea reprezintă baza jurnalismului, într-un sens metaforic, ea este pâinea jurnalistului. Dimineața, de pe portalurile de știri, sau seara, de la buletinul de știri, un cetățean conștient se informează. Deosebit de utile în economia de timp sunt sintezele de știri (care durează 30 sau 60 de secunde).

Știrile se scriu cel mai des folosind așa-numita „piramidă inversată”. Articolul începe cu un intro direct. Restul informațiilor sunt prezentate în ordine descrescătoare a importanței. 

Piramida inversată este una dintre cele mai populare forme de elaborare a articolelor de știri, deoarece în acest mod se prezintă  rapid faptele, satisfacând atât necesitățile cititorilor, cât și ale editorilor.

PIRAMIDA INVERSATĂ

O știre de presă trebuie sa răspundă la următoarele întrebări: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum? și De ce? Pentru a răspunde la aceste întrebări și pentru a respecta regula „piramidei inversate”, știrea se structurează în trei părți: introducerea, cuprinsul și încheierea.

Introducerea (leadul, definit ca scurt sumar care servește drept preambul la o știre, un articol sau un alt material) este partea cea mai importantă a știrii, deoarece răspunde în puține cuvinte (nu mai mult de 35-40) la cât mai multe dintre cele șase întrebări.

 Ea constituie un rezumat al știrii, oferind cele mai importante informații ale acesteia. În plus, rolul ei este de a-l atrage pe cititor (ascultător, telespectator) să parcurgă știrea în totalitate. Din acest motiv, informațiile relatate în introducere trebuie selectate în conformitate cu următoarea ecuație:

cel mai important = cel mai semnificativ + cel mai interesant

Structura piramidei inversate plasează cele mai importante aspecte ale unei știri la început. Esențial pentru această structură este introul de tip cine?, când?, unde? și cum?. Cu cât detaliile sunt mai puțin importante pentru articol, cu atât mai târziu acestea apar în articol. 

Organizând informațiile, jurnaliștii iau decizii privind importanța datelor pe care le-au colectat, plasează informațiile în ordine logică și scriu succint. Acest fapt permite cititorilor să citească titlul și primele câteva alineate ale unui articol pentru a afla cele mai importante aspecte ale știrii, chiar dacă nu au timp sau dorință să citească mai departe. Concizia oferă mai multă claritate textului. Amănuntele inutile nu fac decât să estompeze mesajul pe care jurnalistul dorește să-l transmită. 

Totodată, folosirea jargonului profesional, a prescurtărilor și a stilului birocratic este total contraindicată. Cu cât exprimarea este mai simplă, cu atât efectul asupra destinatarilor va fi mai puternic. Claritatea, logica și simplitatea trebuie sa fie regulile esențiale în redactarea de materiale destinate difuzării publice.

De regulă, în cuprinsul știrii, jurnalistul trebuie să includă cel puțin două surse distincte în știrea sa.  El trebuie să facă distincția între parafrază, citat parțial și citat integral.

Prin parafrazare, reporterul rezumă, cu cuvintele sale, ceea ce s-a afirmat. Acest lucru poate fi necesar în special dacă sursa citatului folosește termeni tehnici, comite greșeli gramaticale sau folosește cuvinte vulgare. Parafraza trebuie să fie mult mai clară decât originalul, care este un enunț mai lung. 

Un citat reprezintă între una și trei fraze în cuvintele exacte ale sursei. Citatul nu trebuie să ocupe cea mai mare parte a articolului. Atunci când un fragment al unui citat are sens separat, citatul parțial este utilizat pentru a relata, a sublinia și a clarifica. 

 Mass-media difuzează atât știri, cât și opinii. Jurnalistul nu are dreptul să-și expună punctul de vedere în raport cu subiectul din știre, dar trebuie să fie informat bine cu privire la sursele sale. La rândul lor, cititorii/radioascultătorii/telespectatorii, pe lângă necesitatea de a cunoaște care este sursa informației, trebuie să se întrebe cu ce scop sunt oferite aceste informații și cum le vor utiliza ei. 

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcina 1

 • Urmăriți spotul „Despre stire, pe intelesul tuturor”,  accesând https://www.youtube.com/watch?v=wAph-foQ2dE
 • Selectați din spot 3 cuvinte-cheie, 2 idei importante și 1 concluzie despre criteriile pe care trebuie să le respecte o știre.

Sarcina 2

 • Accesați agregatorul de știri News.yam.md (https://news.yam.md/). Acesta include cele mai recente știri din Republica Moldova și funcționează în regim automatizat, în timp real, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, prelucrând/catalogând automat informația.

 • Selectați din tabel câte 2–3 știri de diferit nivel.
 • Observați în ce măsură știrile corespund structurii „piramidei inversate”.
Știre de nivel localȘtire de nivel naționalȘtire de nivel internaționalSursă

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 • Realizați, în grup, o știre de nivel local.
 • Respectați datele din textul-suport.

 • După elaborarea știrii, analizați dacă ați respectat indicatorii propuși. Pentru aceasta verificați dacă știrea:
 1. urmează structura „piramidei inversate”;
 2. este  structurată pe paragrafe scurte (de regulă, nu mai mult de cinci rânduri), fiecare paragraf exprimând o idee;
 3. este redactată într-un limbaj comun, accesibil publicului larg;
 4. include cel puțin două surse distincte și credibile (primare sau secundare);
 5.  are un titlu scurt și conține numele autorului, precum și datele lui de contact;
 6. conține imagini  autentice și corespund conținutului știrii;
 7. respectă normele ortografice, stilistice și de punctuație.

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Realizați testul, analizând conținutul informațiilor propuse.
 • Specificați ce calități ale informației sunt necesare pentru realizarea unei știri bune?
 • Analizați ce impedimente ați întâlnit în reconstruirea știrii propuse în joc?

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Distribuiți știrea creată pe site-ul bibliotecii, pe pagina de Facebook sau publicați-o într-un ziar local.
 • Urmăriți reacția publicului.

Știrea. Structura unei știri

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
  • familiarizarea cu noțiunea „știre” și structura acesteia;
 • analizarea știrilor de diferit nivel;
 • elaborarea unei știri de nivel local;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a explica rolul mass-mediei în dezvoltarea societății contemporane.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: tehnica SINELG, Conversația euristică, Analiza știrilor, Jocul virtual.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: știre, lead, titlu, piramida inversată, surse, citat, parafrază.