Mass-Media în societatea contemporană 3. Audiovizualul. Analiza unei emisiuni TV

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați textul-suport și identificați cel puțin câte 3 particularități distincte pentru:
RADIOTELEVIZIUNEEMISIUNEA RADIO/TV

SUPORT INFORMAȚIONAL

Odată cu apariția radioului, oamenii au înțeles puterea transmiterii în masă, practic instantaneu, a informației, chiar dacă nu oferea suport vizual. Radioul a fost, în momentul apariției sale, o adevărată minune a tehnicii, devenind în timp parte a presei audiovizuale și mijloc de comunicare în masă, bazat pe transmiterea de unde radio (radiodifuziune) în sistem public sau privat. Apariția radioului este asociată cu numele mai multor oameni de știință: Nikola Tesla, Guillermo Marconi și Aleksandr Stepanovici Popov.

La început, posturile de radio emiteau numai în timpul nopții, în special  muzică și programe de divertisment. Ocazional se transmiteau recitaluri, poezii și discursuri ale unor personalități. Radioul atinge un record de audiență în anii 30 ai secolului XX,  printr-o mare varietate a programelor, care includeau dedicații muzicale și concursuri interactive (cu participarea directă a radioascultătorilor).

Radioul a avut o influență semnificativă asupra evenimentelor politice și sociale, precum și asupra multor evenimente istorice  (de exemplu războaiele mondiale).

 Primele generații de radiouri erau fixe și voluminoase, fiind urmate de generația radioului portabil cu tranzistori. Primul post Radio Chișinău a fost înființat în anul 1939 și emite până în prezent.

Dezvoltarea tehnologiei și a aplicațiilor Internetului a contribuit la apariția radioului mobil. În ultimul deceniu, emisiunile radio sunt transmise  online, oferind ascultătorilor posibilitatea de a fi vizualizate.

Un element de noutate al ultimilor ani sunt podcasturileun fel de emisiune radio, care are mai multe episoade: foarte scurte (sub zece minute) sau foarte lungi (peste patru ore), dar în medie un episod de podcast are 30 de minute–1 oră. Podcastul emisiune radio valorifică o temă anume: știință, tehnologie, marketing, grădinărit, muzică sau literatură. 

Apariția televiziunii – tehnică de transmitere la distanță a imaginilor în mișcare și a sunetului, a fost o adevărată revoluție media.  Acest mijloc de comunicare în masă a apărut după radiou și a dobândit autonomie mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Considerat o „fereastră spre lume”, televizorul a devenit rapid un element indispensabil. Paradoxal, în Republica Moldova mai mulți oameni au televizoare decât sistem de canalizare și baie în casă. Acest trist adevăr demonstrează cât de atașați sunt oamenii de televiziune.

Emisiunea este un produs media specific pentru radio sau TV. Aceasta este transmisă cu un anumit scop: informativ, educativ, cultural, de interpretare. În funcție de tematică și conținut, deosebim emisiuni de știri, de divertisment, culturale, muzicale, sportive. De regulă, emisiunea are un timp exact de emisie – ora difuzării, și  o anumită durată. Distingem emisiuni cognitive și de divertisment. Acestea pot fi urmărite în fața televizorului, dar, în bună parte, pot fi vizualizate și de pe desktop sau pe smartphone.

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 15–20 de minute

Sarcină

 • Analizați emisiunea TV „Pastila de limbă/Zece greșeli de vorbire întâlnite frecvent”.

Identificați:

 1. Când a fost realizată emisiunea?
 2. Cine este moderatorul ei? Ce cunoașteți despre el?
 3. Care este tema emisiunii? Este o temă actuală?
 4. Care sunt cele 10 greșeli exemplificate?

Pastila de limbă|Zece greșeli de vorbire întâlnite frecvent

06.05.2018 20:42

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 • Elaborați conceptul unei emisiuni radiofonice de promovare a activității bibliotecii din comunitatea dumneavoastră.

Algoritm

 1. Alegeți subiectul.
 2. Stabiliți genericul emisiunii.
 3. Identificați participanții la emisiune și partenerii.
 4. Documentați-vă în raport cu subiectul.
 5. Planificați fiecare detaliu: elaborați scenariul.
 6. Pregătiți resursele media necesare (aparat de înregistrare).
 7. Înregistrați emisiunea.
 8. Redactați.

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • În ce măsură tema emisiunii TV „Pastila de limbă/Zece greșeli de vorbire întâlnite frecvent” și tema emisiunii proiectate de dumneavoatră reflectă așteptările radioascultătorilor și telespectatorilor.
 • Este emisiunea utilă pentru dumneavoastră? Dar pentru membrii comunității în care locuiți?
 •  Estimați, pe o axă de la 1 la 10, utilitatea emisiunii. Argumentați.
 • Scrieți o listă de teme utile pentru membrii comunității dumneavoastră.

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 10–20 de minute

Sarcină

 • Difuzați, la radioul local sau pe platforma online a bibliotecii, emisiunea radiofonică realizată.
 • Utilizați instrumente de consultare a opiniei publice pentru a estima impactul produsului media.

Audiovizualul. Analiza unei emisiuni TV

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • familiarizarea cu noțiuni specifice domeniului audiovizualului;
 • analizarea critică a unei emisiuni TV;
 • realizarea proiectului  unei emisiuni radio;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a explica rolul mass-mediei în dezvoltarea societății contemporane.
 • Durata estimativă: 1,5–2h.
 • Resurse procedurale: Conversația euristică, Tabelul sinoptic, Vizionarea/analiza emisiunii.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: audiovizual, radio, emisiune radiofonică, emisiune TV, podcast.