Mass-Media în societatea contemporană 1. Presa tipărită și presa online

00: 00: 00

EMI I – ACCESUL LA INFORMAȚIE

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Lecturați, în cheia tehnicii Re-quest, suportul informațional.

SUPORT INFORMAȚIONAL

Ziarul este o publicație care conține știri, informații și publicitate, tipărită, de obicei, pe foaie de ziar – o hârtie de o calitate inferioară și la un cost mic. Revista sau ziarul online este o publicație care are proprietatea de a fi conectată la o rețea electrică, la telefon, la Internet sau la alte sisteme ce acceptă conexiuni.

Primul ziar tipărit a fost publicat în  anul 1605. După apariția sa, ziarul a continuat să se dezvolte secole în șir, devenind o resursă importantă de documentare, chiar și în fața competiției din partea tehnologiilor – a radioului sau a televiziunii. În 1790 apărea în Moldova (în limba franceză) „Couriere de Moldavie”, care este considerat primul ziar tipărit la noi, iar începuturile presei româneşti sunt puse de „Curierul românesc” şi „Albina Românească.

Cu adevărat „strămoşii” ziarelor sunt gazetele scrise de mână ale italienilor, numite avvisi sau gazettes, care au apărut la Veneţia în secolul al XVI-lea. În 1556, Guvernul de la Veneţia a scos „Notizie scritte”, care arătau ca nişte scrisori, iar informaţiile incluse în paginile lor aveau tematică militară, politică şi economică. În ele însă, curios lucru, nu apăreau informaţii despre Veneţia. Avvisi erau de două feluri: publice şi secrete. Cele publice erau vândute cu preţul de o gazetă – monedă veneţiană a acelor timpuri – de unde şi numele de gazetă, care s-a păstrat până astăzi.

Revista este o publicație periodică care poate fi tipărită sub formă de carte sau de ziar. Revistele au o apariție săptămânală, lunară,  trimestrială, semestrială sau anuală. De mare sau de mic tiraj, populare sau savante, cu diverse rubrici și ilustrații, revistele acoperă toate domeniile de activitate și se bucură de succes încă din secolul al XVIII-lea. Colecțiile de reviste se păstrează în biblioteci. Ele reprezintă excelente documente pentru reconstituirea vieții sociale a fiecărei epoci. Există reviste SF, umoristice, beletristice sau de cultură artistică.

Revista, ca și ziarul, are o structură specifică.

Aceasta are următoarele elemente:

Coperta I

 1. titlul;
 2.  ilustrația de pe copertă;
 3. periodicitatea (numărul, luna, anul).

Pagini de interior (texte, ilustrații, note de subsol)

Coperta II

 1. fotografii, dedicații, felicitări;
 2.  caseta cu informații despre echipa redacțională;
 3. date de contact.

Spre deosebire de ziarul tipărit, ziarul sau revista online poate fi accesată din orice colţ al lumii şi permite colaborarea, exprimarea punctelor de vedere, dar şi comentarea materialelor jurnalistice, ceea ce constituie un plus al presei online, întrucât oferă mai multă interacțiune.

De fapt, digitalizarea informației a schimbat esențial lumea, făcând informația accesibilă. Un exemplu elocvent sunt hyperlinkurile  (termenul a fost lansat de americanul Ted Nelson), care constituie un element de navigație a utilizatorului nu doar în informația unui document, dar permite, printr-un simplu click, saltul spre alte texte (hypertexte). Consumul excesiv de media, fără analiză, inclusiv prin timpul acordat  rețelelor sociale, jocurilor video, TV, este un tip de „fast-food informațional”. În lipsa discernământului și a simțului măsurii, consumatorul poate fi intoxicat prin anumite produse media, adică poate fi manipulat și dezinformat.

EMI II – ANALIZA CRITICĂ

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Accesați un ziar/revistă online sau selectați un ziar/revistă din bibliotecă și identificați elementele de structură, utilizând reperele din textul-suport.

EMI III – CREAREA DE PRODUS

Timp recomandat: 20–25 de minute

Sarcină

 • Propuneți, în cheia Graficului T, câte 5 argumente pro și contra, pornind de la afirmația „Ziarul pe hârtie ar trebui să dispară.

EMI IV – REFLECȚIE ASUPRA TEMEI

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 

EMI V – ACȚIUNE

Timp recomandat: 25–30 de minute

Sarcină

 • Verificați care sunt cele mai vechi ziare și reviste ce se păstrează în biblioteca din regiunea în care locuiți. 
 • Completați tabelul:
TitlulLocul edităriiAnul edităriiTemele și subiectele abordateNumăr de exemplare
 • Discutați cu membrii comunității de ce e important să fie păstrate ziarele și revistele vechi.

Presa tipărită și presa online

Înapoi la modul
Strategia de Organizare
 • Valori dominante:
 • libertatea de expresie;
 • raportarea critică la media.
 • Obiective de formare:
 • familiarizarea cu date din istoria evoluției presei tipărite și online;
 • efectuarea analizei structurii ziarelor/revistelor tipărite și/sau online;
 • conștientizarea rolului presei în timp și a necesității păstrării/prezervării ziarelor tipărite vechi;
 • cooperarea cu ceilalți membri ai grupului pentru a explica rolul mass-mediei în dezvoltarea societății contemporane.
 • Durata estimativă:  2–2,5 h.
 • Resurse procedurale: tehnica Re-quest, Conversația euristică, Analiza ziarului, Graficul T, Tabelul sinoptic.
 • Resurse materiale: fișe de lucru, computer conectat la Internet, boxe, tablă flipchart, proiector (sau ecranul unui calculator).
 • Concepte-cheie: ziar, revistă, ziar online, revistă online.